EDC’s of hormoonachtige stoffen in cosmetica: Is er een gezondheidsrisico?


In Europees verband wordt de laatste tijd druk gesproken over een regelgeving voor hormoonachtige stoffen in cosmetica. Deze aandacht komt er na een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. De Europese Commissie werd veroordeeld, omdat ze geen criteria heeft opgesteld voor het bepalen van de hormoonontregelende eigenschappen van zogenoemde EDC's (Endocrine Disrupting Chemicals). De zaak was aangespannen door Zweden. Dat land stelt dat de Commissie de gezondheid van miljoenen Europeanen in de waagschaal plaatst, aangezien burgers dagelijks met de stoffen in aanraking komen (1). 
In Denemarken worden zwangere vrouwen door de overheid actief voorgelicht over de vermeende gevaren van producten die hormoonontregelende stoffen bevatten. Meer en meer onderzoek wijst op een verband tussen deze stoffen en kanker, diabetes en overgewicht. Maar de nadruk ligt toch op het verband van hormoonontregelende stoffen en de invloed ervan op de ongeboren vrucht en mogelijke geboorteafwijkingen. 
Zo publiceerde een onderzoeksteam van de endocriene afdeling van een ziekenhuis te Montpellier recentelijk de resultaten van hun onderzoek in het vakblad European Urology. De conclusie van het onderzoek luidt dat het zeer waarschijnlijk is dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor hypospadias (een afwijking aan het geslachtsorgaan) bij jongetjes, door beroepsmatige of milieukundige blootstelling van de ouders gedurende de foetale fase (2). 
Ook de internationale federatie van gynaecologen en verloskundigen (FIGO), trekt aan de alarmbel. "We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen" luidde het in oktober jongstleden op hun congres en ze vervolgen: "De prijs die we zullen betalen voor onze reproductieve gezondheid is beangstigend en geeft reden tot ernstige bezorgdheid” (3). 
Groepen van stoffen als ftalaten, parabenen, synthetische muskverbindingen (parfums) en sommige synthetische UV-filters worden genoemd in verband met hormoonachtige werking en laten al deze stoffen nu toch wel veelvuldig voorkomen in cosmetische producten. 
Uiteraard trekt de cosmetica-industrie gelijk zijn paraplu open. De Nederlandse Cosmetica Vereniging (Vereniging van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica) zegt er het volgende over: “Dat sommige van deze stoffen zwak hormoonachtig zijn in laboratoriumtests, wil echter nog niet zeggen dat ze ook hormoonverstorend zijn bij gebruik in cosmetica. Wanneer een ingrediënt ervan wordt verdacht een risico te vormen voor onze gezondheid, wordt dat ingrediënt door het Europese Wetenschappelijke Comité voor Consumentenproducten (SCCS) beoordeeld of het wel veilig gebruikt kan worden. Als het niet veilig is, dan wordt het gebruik via wetgeving verboden”. (4) 
Het feit dat er blijkbaar geen regelgeving is en dat de Europese Commissie hier nu net is voor veroordeeld, relativeert de argumenten van het NCV uiteraard. Daarnaast is er voldoende onderzoek dat aantoont dat er wel degelijk iets aan de hand is. 
De Deense Consumentenraad heeft recentelijk, samen met drie Europese consumentenorganisaties, onderzoek gedaan naar hormoonverstorende stoffen in verzorgingsproducten. Dit onderzoek bestond uit het testen van 66 verzorgingsproducten voor een concentratie van in totaal 11 verschillende stoffen die mogelijk hormoonverstorend zijn. Alle producten die getest zijn, bevatten minstens één van deze 11 stoffen. Deze stoffen zijn:
·         Ethylhexyl methoxycinnamate
·         Triclosan
·         Ethylparaben
·         Benzophone 1
·         Cyclopentaoxane
·         Propylparaben
·         Methylparaben
·         Benzophone 2
·         Cyclotetrasiloxane
·         Butylparaben
·         Benzophone 3
De resultaten werden vergeleken met de dosis die verondersteld wordt een gezondheidsrisico te veroorzaken en daaruit bleek dat er toch wel een aanzienlijk risico is om blootgesteld te worden aan potentieel hormoonverstorende stoffen op een niveau dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. (5) 
Ons advies: Er is duidelijk meer aan de hand dan wat de cosmetica-industrie ons wil doen geloven. Je vermijdt dan ook best alle producten die bovenstaande ingrediënten bevatten, ook al omdat het stuk voor stuk sterke allergenen zijn.


Bronnen: