Opnieuw "hot": zuurstofcrèmes.

Zuurstof in cosmetica is geen nieuw fenomeen. Reeds in de jaren negentig werd er door cosmeticaproducenten volop reclame voor gemaakt. De hype die we nu kennen is dus min of meer gerecycleerd. Zelfs de verkoopargumenten zijn dezelfde gebleven. Of er ook daadwerkelijk iets veranderd is zoeken we graag voor je uit.

Volgens bepaalde fabrikanten van zuurstofcrèmes veroudert de huid mede door een tekort aan zuurstof in de huid waardoor de celstofwisseling trager gaat verlopen. Nieuwe cellen worden minder vlot aangemaakt en jawel, ook de aanmaak van collageen verloopt moeizamer en trager. Gevolg: een vale teint en rimpels.

Andere fabrikanten wijzen dan weer op de alomtegenwoordige luchtverontreiniging waardoor onze huid minder kan “ademen” en minder zuurstof kan opnemen. Hierbij wordt gesuggereerd dat er tegenwoordig te weinig zuurstof in de lucht zit.

Dat de huid zuurstof opneemt is een feit. Men heeft zelfs nauwkeurig gemeten hoeveel zuurstof precies, namelijk 0.4% van de totale opname van het organisme. Dezelfde wetenschappers die dit nagingen, stelden ook vast dat de volledige epidermis en zelfs een deel van de dermis voornamelijk van zuurstof van buitenaf voorzien worden. De aanvoer van zuurstof via het bloed is voor dit deel van de huid dus veel minder belangrijk (1).

Voor sommige cosmeticaproducenten is dit feit voldoende om, met de alomtegenwoordige luchtverontreiniging als argument,  de consument ervan te overtuigen dat een extra toevoer van zuurstof, in de vorm van crèmes en serums, nodig is wil men er niet vroegtijdig oud uit zien.
We kunnen hier eigenlijk kort over zijn. Het zuurstofgehalte van de lucht die we inademen wordt al decennia lang gemeten en blijft ook al decennia lang constant op 20.95%. Wel is er een toename van CO2 met 0.01%. De lucht die we inademen is dus inderdaad sterker vervuild maar bevat niet minder zuurstof dan vroeger (2). 
Moest de huid inderdaad te lijden hebben van een tekort aan zuurstof in de lucht, dan wil dat ook zeggen dat mensen die op grote hoogtes wonen meer last zouden hebben van vroegtijdige huidveroudering dan mensen die pakweg op zeeniveau leven. De lucht op grote hoogte bevat immers een pak minder zuurstof dan die in lager gelegen gebieden.

We mogen dus met een gerust hart aannemen dat onze huid van buitenaf meer dan genoeg zuurstof aangereikt krijgt. Maar, hoe zit het dan met de zuurstof van binnenuit?  De zuurstof die we inademen en die via het bloed onze cellen bereikt? Veel cosmeticaproducenten beweren dat de zuurstoftoevoer naar de huid afneemt naarmate we ouder worden. M.a.w. er zou onvoldoende zuurstof naar de huidcellen worden getransporteerd waardoor huidveroudering in de hand wordt gewerkt. Maar ook dat argument houdt geen steek. Als warmteregulerend orgaan is onze huid immers overgeproportioneerd goed doorbloedt en daardoor ook van binnenuit van meer dan voldoende zuurstof voorzien (2).

Dat extra zuurstof aanvoeren overbodig is, is wel duidelijk. Blijft de vraag of een crème met zuurstof niet eerder kwaad dan goed doet. Zuurstof is immers geen onschuldig stofje.  Er bestaat wel degelijk zoiets als een zuurstofvergiftiging. Hierbij gaat zuurstof ongewenste en sterk reactieve verbindingen aan met vetten, eiwitten en enzymen in het lichaam waardoor cellen beschadigd kunnen raken. Een voorbeeld is lipideperoxidatie, de aanhechting van peroxidegroepen (-OOH) in de lipiden van de celmembranen.

Bij een normale zuurstoftoevoer (partiële druk van 0,2 bar) worden deze “afval”producten gewoon door het metabolisme afgebroken met anti-oxidanten. Dit systeem is echter niet berekend op verhoogde concentraties zuurstof en dus verhoogde concentraties van deze bijproducten(3). Hierdoor zullen deze bijproducten zich ophopen en juist huidveroudering en –problemen in de hand werken.

Aangezien er nog geen massale klachten zijn bij gebruikers van zuurstofcrèmes kunnen we dus besluiten dat op de huid aangebrachte zuurstof heel waarschijnlijk helemaal niks doet en dat dat ook maar goed is. Daarnaast is het ook duidelijk dat zuurstof smeren helemaal niet nodig is, ons lichaam en onze huid heeft van nature meer dan genoeg zuurstof ter beschikking.
Bronnen: