Het belang van een intacte huidbarrière.

Een gezonde huid is voor uw schoonheid van het grootste belang. De huidbarrière is uw eerste en voornaamste verdedigingslinie tegen mogelijk schadelijke indringers. Als ze niet intact is, dan kan ze deze beschermingsfunctie niet meer naar behoren vervullen, en is uw gezondheid in gevaar. Dit gevaar kan bovendien uit onverwachte hoek komen, namelijk uit uw huidverzorgingsproducten.

De Auckland Allergy Clinic is heel duidelijk: "The penetration of contact allergens is enhanced when the skin barrier function is disturbed". ("Contactallergenen dringen sneller door bij een verstoorde huidbarrièrefunctie").

Door een niet-intacte huidbarrière dringen contactallergenen sneller en overvloediger uw lichaam binnen en krijgt uw immuunsysteem het extra zwaar te verduren. Daardoor wordt de kans op een allergie meteen een heel stuk groter. Het intact houden van de huid en het gebruiken van cosmeticaproducten zonder deze allergenen verdient daarom altijd de voorkeur.

Om dezelfde reden moet er zeer voorzichtig worden omgegaan met sommige "huidvernieuwingsmethodes", zoals sterk verdunnende peelings, microdermabrasie of microneedling. Deze verzwakken – ook al is het maar tijdelijk - de huidbarrière. Wie er voor kiest dit soort behandelingen te laten uitvoeren doet er zéker goed aan na te gaan of er geen contactallergenen voorkomen in de producten die voor deze behandelingen worden gebruikt.

Deze voorzichtigheid geldt des te meer voor de dagelijkse verzorgingsproducten. Deze blijven immers de hele dag op de huid waardoor de erin aanwezige contactallergenen alle tijd krijgen om de verzwakte huidbarrière binnen te dringen en de huid gevoelig te maken. Indien uw verzorgingsproducten niet zorgvuldig genoeg werden samengesteld, kan dat bovendien leiden tot een droge huid met jeuk en irritaties, wat in een later stadium tot een ernstige allergische reactie kan leiden (zie bijdrage Auckland Allergy Clinic).

Besluit: contactallergenen in huidverzorgingsproducten kunnen leiden tot allergische reacties. Een verzwakte huidfunctie is daarbij een extra risicofactor. Wie echter producten gebruikt zonder contactallergenen, loopt dit risico niet, ook niet bij een (eventueel tijdelijk) verzwakte huidbarrière.

De contactallergenen die u zeker dient te vermijden zijn bekend. Ze worden vermeld in de vakliteratuur - bijvoorbeeld op de website http://www.huidarts.com - elders in deze blog, of op de informatieve website van DR. BAUMANN COSMETIC. Daar kunt u ook terecht voor producten die de huidbarrière versterken en vrij zijn van de genoemde contactallergenen.

Vraag ernaar bij uw DR. BAUMANN specialiste
.

In een volgende bijdrage gaan we na hoe juist samengestelde verzorgingsproducten de huidbarrière versterken zodat u nog beter beschermd bent.

Copyright DR. BAUMANN COSMETIC.