Pas op voor misleidende cosmeticatermen!

De allergiespecialisten van de Auckland Allergy Clinic waarschuwen op hun website onder de hoofding "Misleading Terms" (letterlijk: benamingen die worden gebruikt om u te misleiden) voor een blind vertrouwen in de beweringen van cosmeticaproducenten. Ook het begrip "natuurlijke cosmetica" wordt vaak gebruikt om de indruk van gezondheid te wekken en zo de argeloze consument te misleiden.

We citeren uit de originele tekst:

"Misleading Terms. Manufacturers of cosmetics use various terms to sell their products to allergy-prone people. (...) There are no standards that govern the use of these terms. Some of the terms misused include: • Hypoallergenic usually means that the manufacturer believes that this product is less likely to cause an allergic reaction than others. There is no requirement to substantiate their claim. • Fragrance free or unscented do not guarantee that the products do not contain chemicals. They simply imply that they have no perceptible odour. • Natural implies that the ingredients are extracted directly from plants or animal products as opposed to being produced synthetically. There are an increasing number of ‘natural’ ingredients causing allergies."

Vertaling:

"Misleidende begrippen. Cosmeticaproducenten gebruiken ver- schillende termen om hun producten te verkopen aan allergiegevoelige consumenten. Er zijn geen regels die het gebruik van zulke beweringen regelen. Dit zijn slechts enkele van deze misleidende termen: "Hypoallergeen" betekent doorgaans dat de producent gelooft (sic!) dat dit product minder vaak (opnieuw sic!) een allergie zal veroorzaken dan andere producten. Er bestaat geen verplichting om hun bewering te bewijzen. "Geurvrij" of "ongeparfumeerd" betekent niet dat er geen geurstoffen in het product zitten. Er wordt enkel mee gezegd dat deze producten geen waarneembare geur hebben. "Natuurlijk" veronderstelt enkel dat de ingrediënten rechtstreeks uit planten of dieren werden onttrokken, in tegenstelling tot synthetisch geproduceerde ingrediënten. Er zijn steeds meer "natuurlijke" ingrediënten die allergieën veroorzaken."

Elders in de tekst luidt het dan ook:

"There is a trend towards using "natural products", with the misconception that natural products are "healthier" and cause fewer reactions than artificial products. This myth is debunked when people are reminded that most allergens are "natural” proteins."

Ofwel: "Er is een trend om (steeds vaker) "natuurlijke producten" te gebruiken, waarbij verkeerd verondersteld wordt dat deze "gezonder" zouden zijn en minder reacties zouden veroorzaken dan synthetische producten. Deze mythe wordt ontkracht als mensen eraan worden herinnerd dat de meeste (sic!) allergenen "natuurlijke" proteïnen zijn."

In een volgende bijdrage meer over de bijdrage van de Auckland Allergy Clinic.

Natuurlijke huidverzorging? Ja dus! Maar dan wel zeer weldoordacht en met kennis van zaken. En dus enkel met die natuurlijke ingrediënten die voordelig zijn voor de huid. In te veel natuurlijke producten zitten allergenen of onziningrediënten. En daaraan heeft de huid niets.

In het belang van de huid van zijn klanten combineert DR. BAUMANN COSMETIC het concept 'natuurlijk' daarom altijd met de concepten 'gezondheid' en 'werkzaamheid'.

Vraag ernaar bij uw DR. BAUMANN specialiste.

Copyright DR. BAUMANN COSMETIC.